มาตรฐานการทดสอบน้ำหนัก geotextile

มาตรฐานการทดสอบน้ำหนัก geotextile 

การทดสอบน้ำหนักต่อตารางเมตร ของ Geotextile


การทดสอบน้ำหนักต่อตารางเมตรของ Geotextile เป็นการตรวจสอบวิธีหนึ่ง ที่จะตรวจวัดว่าแผ่นใยสังเคราะห์ที่เราซื้อมามีน้ำหนักต่อหน่วยได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยน้ำหนักต่อหน่วยที่มากขึ้นหรือน้อยลง ก็จะมีผลให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมด้านอื่นๆ ของ Geotextile ดีขึ้นหรือแย่ลงไปในทิศทางเดียวกัน
คำถามคือจะทดสอบด้วยวิธีการไหนดี? ใช้มาตรฐานอะไรเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุด

โดยทั่วไปมาตรฐาน ASTM และ ISO ที่ระบุถึงวิธีในการทดสอบน้ำหนักต่อตารางเมตรของแผ่นใยสังเคราะห์ ที่เราอาจเคยเห็นจะมีดังนี้


ISO 9864

Geosynthetics — Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile-related products


ASTM D5261 

Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles


ASTM D3776 

Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric


แต่ถ้าลงไปดูในรายละเอียดการทดสอบ ASTM D3776 จะเป็นวิธีการทดสอบผ้าทั่วไป ซึ่งอาจใช้กับการทดสอบวัสดุที่เป็นผ้าทุกชนิด แต่ถ้าเราต้องการมาตรฐานที่ระบุว่าเป็นการทดสอบ Geotextile โดยตรงเลย แนะนำว่าให้เลือกเป็น ISO9864 หรือ ASTM D5261 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุเฉพาะสำหรับ Geotextile เลย

ห้อง Lab ที่สามารถทดสอบ Geotextile ได้

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

กรมทางหลวง

โทร 0-2354-6668

http://www.doh.go.th/


กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

โทร 0-2299-4330

http://office.dpt.go.th/research/


Geotechnical Engineering Laboratory

School of Engineering and Technology

สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

โทร 02-524-5501

https://www.facebook.com/gtelab/ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Geotextile มี มอก. ไหม ?

การเลือกซื้อ แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ที่มีคุณภาพ ต้องดูจากปัจจัยใดบ้าง

วัตถุดิบที่นิยมใช้ผลิตเป็น แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)